2011-03-12_Bruce_s_Green_Pigeon_Treron_waalia_Waaliaduif-_1493

slides/2011-03-12_Bruce_s_Green_Pigeon_Treron_waalia_Waaliaduif-_1493.jpg  2011-03-12_Bruce_s_Green_Pigeon_Treron_waalia_Waaliaduif-_1493

Description: 2012.06.03.113150 Treron waalia
EXIF/IPTC: Resolution: 800 x 533 Keywords: 1 Family Columbidae, 26 ORDER COLUMBIFORMES, Bruce's Green Pigeon Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Caption: Treron waalia Country: Gambia