2012-06-03_Vieillot_s_Barbet__Lybius_vieilloti_Rood-gele_Baardvogel_3

slides/2012-06-03_Vieillot_s_Barbet__Lybius_vieilloti_Rood-gele_Baardvogel_3.jpg  2012-06-03_Vieillot_s_Barbet__Lybius_vieilloti_Rood-gele_Baardvogel_3

Description: 2012.06.03.085508 Lybius vieilloti
EXIF/IPTC: Resolution: 800 x 538 Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Caption: Lybius vieilloti HeadLine: Vieillot's Barbet Country: Gambia